Konsep Ta’lim dalam Al-Qur’an

Rp0.00

Allah SWT, menciptakan manusia dan memberi akal, perasaan dan indera sebagai sarana untuk menangkap esensi alam, sehingga manusia dapat mencapai ketaatan kepada-Nya. Alat yang diberikan Allah SWT kepada manusia belum cukup untuk mengatur hidup dan kehidupannya terutama dalam hubungannya dengan Allah SWT

Category:

Description

Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikan Jibril secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun. Ayat yang mula-mula diturunkan adalah 5 ayat pertama dari surat Al-‘Alaq pada tanggal 17 Ramadhan 610 M, dan ayat yang terakhir turun terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3 (632M)

Al Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia dalam menata kehidupannya, agar mereka dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.

 

Penerbit : Alauddin Press

Penulis : Anwar Sewang

ISBN : 978-602-8484-68-8

Tahun Terbit : 2010

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Konsep Ta’lim dalam Al-Qur’an”

Your email address will not be published. Required fields are marked *